AZİSEF 0,5 gr

Paylaş:

Ətraflı

Tərkibi

1 toz flakonda: seftazidim 500 mq/1000 mq (1q)

 

Farmakoterapevtik qrupu

Antibiotik, III nəsil sefalosporin.

ATC kodu: J01DD02.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Seftazidim III nəsil sefalosporin qrupundan olan antibakterial preparatdır. Geniş təsir spektrinə malikdir, mikroorqanizmlərin hüceyrə divarının sintezini pozaraq bakterisid təsir göstərir. Əksər beta-laktamazaların təsirinə davamlıdır.

Azisef qram-mənfi mikroorqanizmlərə qarşı fəaldır: Haemophillus influenzae, Neisseria spp, və bir çox Enterobacteriaceae spp. nümayəndələrinə (Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli), Klebsiella pneumoniae və digər Klebsiella spp., Morganella morganii və digər Morganella spp., Proteus mirabilis (həmçinin indol-müsbətlər), Proteus vulgaris və Proteus spp., Providencia rettgeri və digər Providencia spp. və Serratia spp., Salmonella spp., Shigella spp. və Yersinia enterocolitica, Acinetobacter spp., Haemophillus parainfluenzae (həmçinin ampisillinə-rezistent ştammlar), Pasteurella multocida, Pseudomonas spp., (həmçinin Pseudomonas aeruginosa).

Azisef qram-müsbət bakteriyalara qarşı fəaldır: Micrococcus spp., Streptococcus pneumoniae, A qrupu streptokokklara aid olan Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans və digər Streptococcus spp. (Streptococcus faecalis istisna olmaqla); metisillinəhəssas ştammlar: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis.

Azisef anaerob bakteriyalara qarşı fəaldır: Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis ştammlarının əksəriyyəti rezistentdir). Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostrepto-coccus spp. və Propionobacterium spp.

Azisef metisillinədavamlı ştammlara qarşı qeyri-fəaldır. Streptococcus faecalis, Campylobacter spp., Clostridium difficile, Enterococcus spp., Listeria monocytogenes və digər Listeria spp.

Farmakokinetikası

Sorulması: 0,5 və 1q dozada ə/d yeridildikdən sonra qan plazmasında Tmax - 1 saat. V/d və ə/d yeridildikdən sonra zərdabda terapevtik qatılıq 8-12 saat ərzində müşahidə olunur.

Paylanması: plazma zülalları ilə birləşməsi 15%-dən aşağıdır. Seftazidimi bir çox yayılmış patogen mikroorqanizmlərə qarşı minimal bakterisid qatılığa sümük toxumasında, ürək toxumasında, öddə, bəlğəmdə, sinovial, gözdaxili, plevral və peritoneal mayelərdə çatır. Plasentar baryerdən asan keçir və südlə xaric olur. Iltihab prosesi olmadığı halda HEB-dən pis keçir. Meningit zamanı beyin-onurğa mayesində terapevtik qatılığa çatır.

Xaric olması: T1/2 – 1,9 saat təşkil edir. Bu göstərici yenidoğulmuşlarda 3-4 dəfə daha uzunmüddətlidir; hemodializ zamanı 3-5 saat təşkil edir. Qaraciyərdə metabolizmə uğramır, 24 saat ərzində böyrəklərlə xaric olur (80-90% dəyişilməmiş şəkildə, yumaqcıqlardan süzülmə yolu ilə), ödlə 1%-dən az xaric olur.

 

İstifadəsinə göstərişlər

 Preparata qarşı həssas mikroorqanizmlər tərəfindən törədilmiş infeksion-iltihabi xəstəliklər:

 Aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları (kəskin və xroniki bronxit, infeksiyalaşmış bronxoektaziyalar, pnevmoniya, ağciyər absesi, plevranın empieması);

 Sidikçıxarıcı yolların infeksiyaları (kəskin və xroniki pielonefrit, pielit, prostatit, sistit, uretrit, böyrək absesi);

 Qulaq, boğaz və burun infeksiyaları (orta qulağın otiti, sinusit, mastoidit).

 Ginekoloji orqanların iltihabi-infeksion xəstəlikləri (ooforit, salpinqooforit, iltihabi kistalar...)

 Ağır irinli-septik vəziyyətlər;

 Peritonit;

 MBT, qarın boşluğu və öd yollarının infeksiyaları (enterokolit, peritonarxası abseslər, divetikulit, xolesistit, xolangit, öd kisəsinin empieması);

 Sepsis (septisemiya);

 Sümük və oynaqların infeksiyaları (septik artrit, osteomielit, bakterial bursit);

 Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları (mastit, yara infeksiyaları, fleqmona, qızıl yel, infeksiyalaşmış yanıqlar);

 Meningit;

 

Əks göstərişlər

Preparata və ya digər sefalosporinlərə və ya beta-laktam qrupuna aid olan antibiotiklərə (penisillinlər, monobaktamlar, karbapenemlər) qarşı yüksək həssaslıq.

 

Xüsusi göstərişlər

Anamnezində penisillinlərə allergik reaksiyalar olan pasiyentlərdə sefalosporinlərə qarşı yüksək çarpaz həssaslıq qeyd olunub. Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsiSeftazidim digər sefalosporinlər kimi plasentadan (ciftdən) keçir, bununla əlaqədar preparatı hamilə qadınlara həyati vacib vəziyyətlərdə, ana üçün gözlənilən fayda döl üçün potensial riskdən üstün olduda təyin etmək mümkündür. Laktasiya dövründə preparatın istifadə olunması üçün zərurət yaranarsa, ana südü ilə qidalandırmanı dayandırmaq lazımdır.

 

İstifadə qaydası və dozası

Ə/d (böyük əzələlərə yeridilməlidir) və ya v/d (şırınqa və ya damcı üsulu ilə) yeridilir. Preparatın dozası xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi, infeksiya yerinin lokalizasiyası və törədicinin həssaslığı, pasiyentin yaş və bədən çəkisi, böyrəklərin funksiyası nəzərə alınmaqla fərdi qaydada müəyyən edilir. Preparatı əzələ daxili yeridilərkən 0.5% və ya 1% lidokain, distilləolunmuş su ilə durulaşdırılır.

Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar: Optimal doza 1 flakon (1000 mq) gündə 2 dəfə istifadə olunur.

Sidikçıxarıcı yolların ağırlaşmış infeksiyaları zamanı – 500 mq - 1 q (1000 mq) hər 8-12 saatdan bir.

Ağırlaşmamış pnevmoniyalar və dəri infeksiyaları – 500 mq - 1q (1000 mq) hər 8 saatdan bir.

Pseudomonas spp. ilə törədilən mukovissidoz, ağciyər infeksiyaları zamanı – 100-150 mq/kq/sutkaya, gündə 3 dəfə (belə pasiyentlərdə 9 q/sut, istifadəsi heç bir ağırlıq törətməyib).

Sümük və oynaqların infeksiyaları – v/d 2 q hər 12 saatdan bir.

Neytropeniya və xəstəliyin ağır gedişatı zamanı – 2 q hər 8-12 saatdan bir.

Çox ağır və həyatı təhlükəli infeksiyalarda – v/d 2 q hər 8 saatdan bir.

Böyrəklərin funksiyası pozulmuş xəstələrdə (həmçinin dializ aparılan xəstələrdə) ilkin 1q doza yeridildikdən sonra aşağıda göstərilən qaydada doza azaldıla bilər:

Hemodializ zamanı preparatın T1/2 3-5 saat təşkil edir. Bununla əlaqədar, preparatın müvafiq dozası hər dializ dövründən sonra təkrarlanmalıdır.

Peritoneal dializ zamanı seftazidim dializ mayesinə daxil oluna bilər (125-250 mq hər 2 litr dializ mayesinə). Yaşlı adamlar üçün maksimal sutkalıq doza 3 q təşkil edir.

12 yaşadək uşaqlara optimal doza 1 flakon (500 mq) gündə 2 dəfə istifadə olunur.

2 ayadək uşaqlar – v/d infuziya 30 mq/kq/sut (gündə 2 dəfə istifadə olunur).

2 aydan 12 yaşadək uşaqlar – v/d infuziya 30-50 mq/kq/sut (gündə 3 dəfə istifadə olunur).

Immuniteti zəif olan, mukovissidoz və meningiti olan uşaqlara preparat 150 mq/kq/sut hər 12 saatdan bir təyin olunur.

Uşaqlar üçün maksimal sutkalıq doza 6 q-dan artıq olmamalıdır.

Doza Ə/d istifadə zamanı həlledicinin həcmi V/d istifadə zamanı həlledicinin həcmi

0.5 q 1,5 ml inyeksiya üçün su 5 ml inyeksiya üçün su

1 q 3 ml inyeksiya üçün su 10 ml inyeksiya üçün su

İkincili həlledilmə

V/d damcı üsulu ilə yerildilməsi üçün yuxarıda göstərilən qaydada məhlulu əlavə olaraq 50-100 ml aşağıda göstərilən v/d yeridilmə üçün nəzərdə tutulmuş həlledicilərdə durulaşdırırlar: 0,9%-li natrium-xlorid məhlulu, Ringer məhlulu, 5%-li qlükoza (dekstroza) məhlulu, 5%-li qlükoza (dekstroza) məhlulu, 0,9 %-li natrium-xlorid məhlulu ilə birgə, 10%-li qlükoza (dekstroza) məhlulu.

Həllolma prosesində preparatın flakonunu onun içərisində olan toz tam həll olana qədər yaxşı çalxalamaq lazımdır.

Preparatı istifadə etməzdən əvvəl parenteral istifadə üçün hazırlanmış məhlulda yad cisimlərin, çöküntünün olmamasını və dərman vasitəsinin rəngini dəyişmədiyini vizual olaraq müəyyən etmək lazımdır. Məhlulların rəngi həlledici və məhlulun həcmindən asılı olaraq, açıq sarıdan kəhrəba rənginədək dəyişə bilir və bu onun effektinə təsir etmir. Hazırlanmış məhlulda karbon-dioksidin kiçik qaz qabarcıqları müşahidə oluna bilər və bu, preparatın effektinə təsir etmir.

Yalnız təzə hazırlanmış məhlulu istifadə etmək olar.

 

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyalar, ürəkbulanma, qusma, diareya və ya qəbizlik, leykopeniya, böyrəklərin funksiyasının pozulması, baş ağrıları, baş gicəllənmələri, flebit, venada ağrı, ə/d yeridilmə yerində ağrı və infiltrat.

Doza həddinin aşılması

Simptomlar: başgicəllənməsi, paresteziyalar, başağrıları, qıcolma tutmaları, laborator analizlərin nəticələrində normadan kənaraçıxmalar, ensefalopatiya, koma.

Müalicə: simptomatik və köməkçi terapiya aparılmalıdır. Spesifik antidotu yoxdur. Ağır doza həddinin aşılmaları zamanı konservativ terapiyanın effekti olmadıqda, preparatın qanda qatılığı hemodializ vasitəsi ilə azaldıla bilər.

Buraxılış forması

Venadaxili və ya əzələdaxili istifadə üçün 500 mq və 1000 mq toz flakon.

İstehsalçı: Marksans Pharma Ltd.- Hindistan.