De Ca sirop

Paylaş:

Ətraflı

Hər 5 ml suspenziyanın tərkibi:

Kalsium sitrat............................ 200 mq
Maqnezium sulfat heptahidrat..... 100 mq
Vitamin D3 ................................ 200 BV
Kalsium gliserol fosfat (fosfor)...... 50 mq

Farmakoloji xüsusiyyəti:

Kalsium-hüceyrəxarici mayenin əsas kationudur. Tikinti materiali funksiyası-hidroksiapatit şəklində skeletin sərtliyini və hüceyrələrin formasını qorumaqdır. Kalsium membranların sərtliyinə,özlüyünə və keçiriciliyinə təsir edir. Kalsiumun əzələ və sinirlərin qıcıqlanması, hüceyrədaxili siqnalların ötürülməsi, hüceyrələrin hərəkəti, bölünməsi və böyüməsi funksiyalarıda vardır. Maqnezium-Həyat ücün vacib minerallardan biridir. Zülal mübadiləsində iştirak edir.Kalsiumun sorulmasında vacib rolu var.Vitamin D3-öd turşularının köməyi ilə bağırsaqlardan sorulur və orqanizmdə limfa damar sistemi vasitəsilə paylanır.Orqanizmdə lazımı qədər kalsiumun sorulması üçün lazımdır.Kalsiumun orqanizim tərəfindən mənimsənilməsində iştirak edir. Fosfor Sümük toxumasının qurulmasını və kalsiumun mənimsənilməsini stimulə edən komponentdir. Fosfor həmçinin orqanizmin bütün toxumalarının bərpası və düzgün işləməsini təmin edir. Boy artımını sürətləndirir.Lipid mübadiləsini və beyinin işini yaxşılaşdırır.
DeCa-nın tərkibinə daxil olan maddələrin birləşməsi kalsium və vitamin D3 catışmamazlığını aradan qaldırır, kalsium mübadiləsini tənzimləyir, sümük toxumasının sıxlığını artırır, kalsium, maqnezium və vitamin D3-ə olan gündəlik təlabatı ödəyir. DeCa dişlərin minerallaşması, orqanizmdə sinir keçiriciliyində, əzələ yığılmalarında iştirak edir. DeCa sümük toxumasının minerallaşması və sınıqların bitişməsini sürətləndirir, sümüklərin, dişlərin, əzələ və sinirlərin normal vəziyyətini təmin edir.
Göstərişlər:
• Kalsium çatışmamazlığı zamanı
• Raxit xəstəliyinin profilaktikası və müalicəsi
• Sınıq və çıxıqların profilaktikası və müalicəsi
• Sümük skletinin formalaşmasının pozğunluqları
• Uşaqlarda sürətli inkişaf dövründə
• Dəri xəstəlikləri və qıcolma sindromu
Əks göstərişləri: Hiperkalsemiya
İstifadə qaydası və dozalanma
Profilaktik məqsədlə: 1.5 yaşa qədər həkim məsləhəti ilə, 1.5 - 4 yaş 2.5 ml gündə 1 dəfə, 4-14 yaş 5 ml gündə 1 dəfə, 14 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər 5 ml gündə 2-3 dəfə.
Saxlanma qaydası: Preparat quru, qaranlıq, uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə, 20 0C dərəcə arası şəraitdə saxlanılmalıdır.
Buraxılış forması: DeCa 150 ml-lik suspenziya.
İstehsalçı: Zeyus - Türkiyə