LONOREF

Paylaş:

Ətraflı

Tərkibi: Hər 1 ml tərkibində setirizin hidroxlorid - 10 mq (20 damcı-1ml)

Farmakoterapevtik qrupu:  Allergiyaəleyhinə. Antihistamin.

Farmakoloji xüsusiyyətləri: 

Lonorefin tərkibi setirizin - hidroksizinin metabolitidir. H1 histamin reseptorlarının selektiv antoqonisti olub, xolin və serotinin reseptorlarını blokada etmir.

Setirizin antigen-anticisim reaksiyasının stimulyasiyası nəticəsində eozinofillərin bərpasını azaldır.

Lonoref damcı selektiv olaraq H1 – histamin reseptorlarını blokada edərək, histaminin damarlara təsirinin qarşısını almaqla , damar keçiriciliyinin pozulması  hallarını aradan götürür, hiperemiya və ödemin yaranmasına əngəl olur.  Efektiv olaraq histaminə  dəri reaksiyalarının yaranmasını tormozlayaraq hiperemiya, kopeşmə və soyuqluq ( soyuqluq ürtikəri)  kimi simptomların qarşısını almış olur.  Təsir 1-2 saat ərzində əmələ gələrək  24 saat saxlanılır. Dərinin histaminə həssaslığı təyinatın dayandırılmasından  üç gün ərzində tam bərpa olunur.

Lonoref allergik rinitin simptomları – asqırma, burun tutulmalarını, qaşınma, gözyaşarmanı  ugurla aradan götürmüş olur.   Bronxial astma zamanı histamindən asılı bronxokonstruksiyanı, Lonoref  preparatının dozasını tənzimləməklə aradan götürmək olur.  Allergik reaksiyaların ilkin histamindən asılı fazasını blokada edir, gecikmiş fazada isə mediatorların – eozinofillərin, neytrofillərin, bazofillərin  sintezini miqrasiyasını ləngidir.

Farmokokinetika:

Lonoref (setirizin) mədə-bağırsaq traktından yaxşı sorulur. Qida qəbulu preparatın sorulmasına praktik olaraq təsir etmir. Birdəfəlik dozanın oral qəbulundan 1 saat sonra qanda pik konsentrasiyada - 0,3 mkq/ml (300 ng/mL) aşkar edilir. Qaraciyərdə cüzi miqdarda metabolizmə uğrayır. Setirizin əsasən dəyişilməmiş şəkildə sidiklə xaric olunur. Plazma zülalları ilə aktiv şəkildə birləşir.

Yarımparçalanma müddəti böyüklərdə 10 saat, 6-12 yaşlı uşaqlarda 6 saat, 2-6 yaşlı uşaqlarda 5 saata bərabərdir.

Plazmatik klirens böyüklərə nisbətən uşaqlarda daha yüksəkdir. Plazma səviyyəsi verilən doza ilə xətti mütənasibdir. Setirizin plazma zülalları ilə aktiv birləşir. Qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkən və böyrək klirensi 40 ml/dəq-dən az olan xəstələrdə yarımparçalanma müddəti artır, ümumi kreatinin klirensi azalır.

İstifadəsinə göstərişlər:

-Mövsümdən asılı və ilboyu müşahidə edilən allergik rinit, polinoz.

-Allergik konyuktivit.

-Urtikər (övrə), xroniki  idiopatik  urtikər.

-Allergik dermatitlər, xroniki ekzemalar.

-Atopik bronxial astma.

-Bronxoobstruktiv sindrom

-Angionevrotik ödem.

-Antibiotiklərin penetrasiyasını artırmaq məqsədi ilə.

Əks göstərişləri: Hiperhəssaslıq, laktasiya zamanı (aktiv maddə ana südünə nüfuz etdiyinə görə).

Dozalanma:

-6 ay 2 yaş arası uşaqlarda: 5 damcı (2.5 mq) bir dəfə

-2-6 yaş arası uşaqlarda: 5 damcı (2.5 mq) iki dəfə

-6-12 yaş arası uşaqlarda: 10 damcı (5 mq)   iki dəfə

-12 yaşdan  yuxarı  uşaqlarda:   20 damcı (10 mq)   bir dəfə

Doza həddinin aşılması:

Yuxululuq doza həddinin aşılmasının simptomu ola bilər.

Uşaqlarda doza həddinin aşılması oyanıqlıq, yuxululuq, qaşınma, səpgi, sidiyin saxlanması, yorğunluq, titrətmə və taxikardiyaya gətirib çıxara bilər.

Doza həddinin aşılması zamanı müvafiq simptomatik tədbirlərin aparılması ilə yanaşı mədənin yuyulması məsləhətdir. Xüsusi antidotu yoxdur. Setirizinin dializlə orqanizmdən çıxarılması effektiv üsul hesab olunmur

Əlavə təsirləri: yuxululuq, halsızlıq, baş gicəllənmə, dispeptik əlamətlər,  iştahanın artması, əzələ zəifliyi.

Buraxılış forması: Hər karton qutuda oral damcı – şüşə flakon 10 ml (10 mq/ml)

İstehsalçı Amriya Pharmaceutical Industries-Misir