Nitozaxin (Nitazoxanide 2%)

Paylaş:

Ətraflı

Tərkibi:

5 ml suspenziyanın tərkibi – 100 mq nitazoksanid (nitazoxanide).

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

Farmakodinamikası:

Nitazoxin müxtəlif  helmintik, protozoy və viral infeksiyaların müalicəsi üçün tibbdə istifadə edilən geniş spektrli tiazolidlərə bənzər sintetik antiparazitar, antiprotozoal, antiviral və antifunqal preparatdır. Nitazoxinin təsir mexanizmi protozoylarda anaerob maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olan və sonradan parazitlərin ölümünə səbəb olan protozoa fermenti ilə əlaqəli olan piruvat sintaza fermenti ilə bağlıdır. Nitazoksanid kriptosporidioz və lyambliozun müalicəsində istifadə olunur. Nitazoksanid helmintozların, lyambliozun, enterobiozun, askaridozun, teniarinxozun, virus xəstəliklərinin, həmçinin rotavirus və norovirus infeksiyasının müalicəsində də təsirli olur. Klinik tədqiqatlar kolorektal xərçəng və prostat xərçəngində nitazoksanidlərin effektivliyini göstərir. İn vitro nitazoxanid və tizoxanid Cryptosporidium parvum sporozoitlərinin və Giardia lamblia trofozoitlərinin böyüməsinə maneə törədir. Nitazoxinin ümumi təsiri mikrobların sağ qalması və yayılması üçün vacib enerji yollarını pozaraq mikrob fəaliyyətinin qarşısını almaqdır. Nitazoxin müxtəlif mikroorqanizmlərin, o cümlədən Cryptosporidium parvum sporozoitlərinin və Giardia lamblia trofozoitlərinin anaerob enerji mübadiləsi üçün tələb olunan flavodoksin oksidoreduktaza olan piruvat ferredoksin reaksiyasına müdaxilə edərək antiprotozoal fəaliyyət göstərir. Mikrob hüceyrələrinin membranını məhv etməyə və toksinlərin istehsalını azaltmağa qadirdir. Buna görə də, inhibə edildikdən sonra ishal simptomları yüngülləşir və ya aradan qalxır. Preparatın antihelmint təsiri parazitlərin həyatı üçün zəruri olan bir fermentin udulması ilə özünü göstərir, xüsusən də helmintlərdə tubulin zülalının polimerləşməsinin qarşısını alır.

 

Farmakokinetikası:

Nitazoxin sürətlə aktiv metabolit tizoksanidə (dezasetil-nitazoksanid) metabolizə olunur. Nitazoxin metabolik yolunda ilkin reaksiya tizoxanide hidroliz, sonra konyuqasiya, əsasən tizoksanid qlükuronidə qlükuronidləşmədir. Nitazoxin bağırsaq mikroflorasını pozmur, davamlı mikrob formalarının yaranmasına və ya bakteriyaların digər antibakterial dərmanlara qarşı çarpaz müqavimətinin inkişafına səbəb olmur. Müalicəvi effekt qəbuldan sonra ilk saatlarda əldə edilir. Qəbul edilən dozanın təxminən 2/3 hissəsi nəcislə, 1/3 hissəsi isə sidiklə xaric olur. Tizoksanid sidik, öd və nəcislə, tizoksanid qlükoronid isə sidik və ödlə xaric olur. Maddə sidikdə, plazmada və ana südündə də olur. Tizoksanidin plazma zülalları ilə bağlanması 99%-dən çoxdur.

 

İstifadəsinə göstərişlər:

Nitazoksin aşağıda qeyd olunan helmintlər, ibtidailər, viruslar və onların törətdiyi ishalın müalicəsi üçün istifadə edilir:

  • Giardia lamblia tərəfindən törənən ishal.
  • Cryptosporidium parvum protozoa tərəfindən törənən ishal.
  • Rotavirus infeksiyası tərəfindən törənən ishal.

       İbtidailər:

  • Amöb dizenteriyası, Lyamblioz, Balantidioz, Trixomoniaz, Blastositoz

 Helmintlər:

  • Askaridoz, Enterobioz, Nematodlar, Sestodlar, Trematodlar

 Viruslar:

  • Rotavirus infeksiyası, Norovirus qastroenteriti

Koksidiyalar:

  • Kriptosporodioz, İzosporoz, Siklosporoz

 

Əks göstərişlər: Nitazoksanidə qarşı yüksək həssaslıq.

 

İstifadə qaydası və dozası:

  • 1-3 yaş 5 ml gündə 2 dəfə (3 gün)
  • 3-11 yaş 10 ml gündə 2 dəfə (3 gün)
  • 12 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər 25 ml gündə 2 dəfə (3 gün)

Qeyd: Nitazoksin 12 saatdan bir qida ilə birgə qəbul olunmalıdır. Kurs müalicə müddəti 3 gündür.

 

Hazırlanması: Nitazoxin oral suspenziya qida ilə birgə qəbul olunmalıdır. Nitazoksin oral suspenziyanın hazırlanması üçün 50 ml  (və ya şüşənin üzərindəki işarəyə kimi) su tələb olunur. Tərkibindəki toz sərbəst hərəkət edənə qədər şüşəni yaxşı-yaxşı çalxalayın. Hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş suyun təqribən yarısını tozun üzərinə əlavə edin və möhkəm çalxalayın. Suyun qalan hissəsini də əlavə edərək yenidən möhkəm çalxalayın. Qab möhkəm şəkildə bağlı saxlanılmalı və hər istifadədən əvvəl suspenziya yaxşıca çalxalanmalıdır. Suspenziya açıldıqdan sonra yeddi gün müddətində istifadə edilməli və bu müddətdən sonra qalan hissə atılmalıdır.

 

Buraxılış forması:

Oral suspenziya hazırlamaq üçün toz, həcmi 60 ml olan şüşə flakonda, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuda qablaşdırılıb.

 

İstehsalçı: Medizen Pharmaceuticals İndustries, Misir.