OVEL-500

Paylaş:

Ətraflı

Tərkibi:

Hər 1 örtüklü tabletin tərkibi:

Levofloksasin (levofloksasin hemihidrata ekvivalent) – 500 mq

Təsviri: Tablet sarı rəngli, oval formalı film örtüklü tabletlərdir.

ATC kodu J01MA12

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

Levofloksasin ftorxinolonlar sinfinin sintetik antibakterial maddəsidir və rasemik aktiv maddə olan ofloksasinin S(-) enantiomeridir. Levofloksasin DNT-DNT-giraza kompleksi və topoizomeraza IV-ə təsir göstərir. Levofloksasinin bakterial aktivlik dərəcəsi onun zərdabda maksimum konsentrasiya səviyyəsindən və ya minimal inhibitor konsenrasiyasından aslıdır.

Levofloksasin yüksək həssasdır:

Aerob qram-müsbət mikroorqanizmlərə: (Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes,Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans),

Aerob qram-mənfi mikroorqanizmlərə: Acinetobacter spp. , Acinetobacter baumannii, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Citrobacter freundii, Eikenella corrodens, Enterobacter spp, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella canis, Pasteurella dagmatis, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp, Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa), Salmonella spp., Serratia spp.

Anaerob mikroorqanizmlər: Bacteroides fragilis, Bifidobacterium spp., Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp., Veilonella spp.

Digər mikroorqanizmlər: Bartonella spp., Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycobacterium spp. (o cümlədən Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis), Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Ricketsia spp., Ureaplasma urealyticum.

Orta dərəcədə həssas mikroorqanizmlər: Aerob qram-müsbət mikroorqanizmlər: Corynebacterium urealyticum, Corynebacterium xerosis, Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus .

Aerob qram-mənfi mikroorqanizmlər: Burkholderia cepacia, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli.

Anaerob mikroorqanizmlər: Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus, Bacteroides ovatus, Prevotella spp., Porphyromonas spp.

Absorbsiya. Per os qəbul 1-2 saat ərzində plazmada ən yüksək konsentrasiya həddinə çataraq tamamilə və sürətli absorbsiya olunur. Paylanma. Təxminən 30-40 % -I plazma zülallarına bağlanır.

İstifadəsinə göstərişlər:

- Kəskin bakterial sinusit;

- Aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları (xroniki bronxitin kəskinləşməsi, cəmiyyətdən qaynaqlanan pnevmoniya daxil olmaqla);

- Sidik yollarının və böyrəklərin infeksiyaları (sistit, pielonefrit);

- Xroniki bakterial prostatit; orxit

- Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları (irinli ateromalar, absses, furunkulyoz);

- Anaerob mikrofloraya təsir edən dərmanlarla birlikdə qarın içi infeksiyaları;

- Vərəm (dərmana davamlı formaların kompleks müalicəsi).

- Ovel-500 həmçinin ağır hallarda levofloksasinlə intravenoz müalicə zaman yaxşılaşma göstərən pasientlərdə müalicə kursunu tamamlamaq üçün də istifadə edilə bilər

Əks göstərişlər:

Ovel-500 Tablet Levofloksasinə, digər xinolonlara və ya preparatın hər hansı komponentinə qarşı yüksək həssaslığı olan, epilepsiyası olan, xəstəlik tarixçəsində flüorxinolon qəbulu ilə əlaqəli vətər xəstəliyi olan xəstələrdə, uşaqlar və böyüməkdə olan yeniyetmələrdə, hamiəlik zamanı və süd verən qadınlarda istifadə edilməməlidir

İstifadə qaydası və dozası:

Ovel-500 Tablet gündə bir və ya iki dəfə əzilmədən və kifayət qədər su ilə udulmalıdır.Dozanı uyğunlaşdırmaq üçün ayrılma xəttindən bölünə bilər. Yemək zamanı və ya yemək arası qəbul edilə bilər. Ovel-500 Tablet adsorbsiyanı azalda biləcəyi üçün dəmir duzlar, sink duzları, tərkibində magnezium və ya alminium olan antasidlər və ya didanozin( yalnız tərkibində magnezium və ya alminium olan) və sukralfat qəbulundan ən azı 2 saat əvvəl və ya sonra qəbul edilməlidir. Doza infeksiyanın növündən, ağırlığından və xəstəliyə səbəb olduğu düşünülən patogenin həssaslığından asılı olaraq dəyişir. Ovel-500 Tablet üçüb aşağıdakı dozalar tövsiyə edilə bilər:

Kəskin bakterial sinusitlər- gündə 1 dəfə 500 mq (1 tablet)

Uzunmüddətli tənəffüs problemləri ilə birgə ağciyər infeksiyaları- gündə 1 dəfə 500 mq (1 tablet)

Pnevmoniya- gündə 1 və ya 2 dəfə 500 mq (1 tablet)

Vərəmin kompleks müalicəsində gündə 1-2 dəfə 500 mq, müalicə kursu 3 aya qədərdir.

Sidik yollarının infeksiyaları (böyrəklər və sidik kisəsi daxil olmaqla)- gündə 1 dəfə 250 və ya 500 mq (1/2 və ya 1 tablet)

Prostat vəzisi infeksiyaları- gündə 1 dəfə 500 mq (1 tablet)

Dəri, dəri altı və əzələlərin infeeksiyası- gündə 1 dəfə 500 mq (1 tablet)

Tənəffüs yolu ilə yoluxan qarayara- gündə 1 dəfə 500 mq (1 tablet)

Buraxılış forması: N 10 tablet blisterdə, 3 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuda qablaşdırılıb.

İstehsalçı: Aristopharma Ltd, Banqladeş

Rəsmi nümayəndə Carrot Pharma İnc. - Kanada